Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Отбелязването на празника през 2016г. ще бъде под мотото:

“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

БД „ЗБР” Благоевград ще се включи в инициативата за отбелязване на Деня на Земята в гр. Добринище.  По покана на Зорка Шумарева - директор на ОУ „Свети Климент Охридски”, на 22 април 2016 г. ръководството на Басейнова дирекция Благоевград ще бъде гост в курортното градче.  

Ученици от основното училище ще отбележат Деня на Земята - 22 април с редица мероприятия. Децата ще участват в почистване на  екопътеки и исторически местности в района на гр. Добринище, ще бъде подредена  изложба от рисунки на тема  „Аз обичам Земята ”. Кулминацията на празника ще бъде връчването на наградите и грамотите на участниците, което е планирано за 22.04.2016 г., от 15.00 ч.,  в сградата на  училището.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Тази година мотото на празника е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим”.

публикувано на 18.04.2016г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" ще проведе първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На 15 март, от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград, бул. "Св.Димитър Солунски" 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На заседанието ще бъдат представени и разгледани:

1. Проект на План за управление на речните басейни 2016-2021 г. в Западнобеломорски район за басейново управление;

2. Проект на План за управление на риска от наводнения:

3. Представяне на резултатите и заключенията от постъпилите предложения в хода на проведените Обществени консултации на проектите на "План за управление на речните басейни" и "План за управление на риска от наводнения" (ПУРН) в Западнобеломорски район за втория планов период 2016г.-2021 г.

4. Дискусия относно промените в ЗИД на Закона за водите, във връзка с прилагане на процедурата за почистване на речните корита от наносни отложения и осигуряване на тяхната нормална проводимост с цел защита от вредното въздействие на водите.

Функциите на Басейновия съвет са регламентирани в Устройствения правилник за Дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на Басейновите съвети., издаден от Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 25 /18.03.2003 г.). Басейновите съвети (БС) консултират басейновите дирекции в дейността им при балансирано управление на водите в интерес на обществото,  защита на здравето на населението, съхранение на естествените природни ресурси и устойчиво развитие на съответния басейнов район.

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016г.