Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 

Празникът е организиран от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" с поредното любезно домакинство на община Симитли и ще се проведе в градския парк на града, на 5 юни от 16:00 часа.
Мотото на Световния ден на околната среда през 2017г  „Свързване на хората с природата” ни приканва да помислим за това, че сме част от природата и,  че тясно зависим от нея. 
Заедно с учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли, експертите от дирекцията ще се постараят чрез игри да се опознае  и оцени жизненоважната връзка с природата, като всички заедно се погрижат  за  по- доброто и правилно отношение към нея.
На дървета в парка ще бъдат монтирани собственоръчно изписани върху табели правила изготвени от децата, които ще напомнят на посетителите в парка за поведението, което трябва да спазват, намирайки се в естествената среда на  заобикалящия ни растителен  и животински свят. 
Освен това, ще бъдат изработени временни хранилки с подбрани видове семена за свободно живеещите птици. За децата участници в инициативата са подсигурени много лакомства и награди.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи по нетрадиционен начин  Деня на околната среда -5 юни 2017г. в  град Симитли, с любезното домакинство на Община Симитли.

В духа на мотото на празника  „Свързване на хората с природата” са предвидени мероприятия, които да насочат вниманието на подрастващите към грижата и отговорността за опазване на околната среда. Планирано е изработването на табели от естествени материали, на които учениците ще разпишат основните правила които трябва а спазваме, когато сме сред природата.  Най-интересните табели ще бъдат отличени с награди.

Ще бъдат направени и временни хранилки за птици, които ще се разположат на подходящи места в градския парк на гр. Симитли.

Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От своето честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития, от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори. 

 

Брошура за Деня на околната среда 2017г. е налична тук.