Банкова сметка

Банкова сметка: "Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Инж. Радослав Георгиев е назначен за директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".

 Той е дългогодишен служител на дирекцията, като от 2003 г. до 2009 г. е бил главен експерт, a в периода 2009 г. - 2013 г. е бил директор на Басейновата дирекция. Инж. Георгиев  е  магистър по икономика и по екология. Има опит в прилагането на европейското и национално законодателство в областта на водите и околната среда. 

Инж. Георгиев поема поста от Вангелия Иванова, която е назначена за заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят 16 септември 2017г. е обявен за почистване на местата, където живеем, работим и си почиваме. 

  

Тази година служителите на Дирекцията се погрижиха за подобряване на средата на една от любимите дестинации на жителите на град Благоевград, предназначена за  почивка  сред  красивата природа, а именно Екопътека „Кръста“, водеща началото си от парк „Ловен дом“. С цел възпитаване на отговорно отношение към околната среда и нейното опазване, в кампанията взеха участие и децата на някои от работещите в БД „ЗБР“.  В резултат от проведената инициатива беше извършено почистване на отпадъците както от екопътеката, така и от района около самия кръст. 

От началото на кампанията досега над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно" от 2012 година насам са събрани 82 000 тона отпадъци и са премахнати над 7 300 сметища от лицето на България.

 

Тази инициатива е пример, че с желание и воля можем да направим местата, където си почиваме, забавляваме се, работим или живеем, едно още по - чисто и приятно място. Важно е да разберем, че трябва непрекъснато да се грижим за околната среда и да я опазваме, за да можем в дългосрочен план да се наслаждаваме на нейната красота.