Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Сигнал за нерегламентирано изземване на наносни отложения в коритото на р. Струма,  срещу с. Вълково, община Сандански, подаден на „Зелен телефон“, вдигна на крак служителите на БД“ЗБР“ вечерта на 07.08.2017г. Извършена е незабавна проверка на посочения участък, при която е установено изземване на наносни отложения от коритото на р. Струма, извършващо се с верижен багер, като в момента на проверката иззетият с багера наносен материал се натоварва в автосамосвал.В близост до мястото на изземване е констатирано наличието и на още два автосамосвала.
В момента на  пристигане на служителите на БД“ЗБР“, водачите на земекопната  и транспортната техника, използвана за изземването и извозването на наносни отложения напускат с бягство мястото на нарушението, като изоставят машините си с работещи двигатели.
За извършване на пълна проверка е потърсено е съдействие от ПУ – гр. Сандански  на ОД на МВР - гр. Благоевград. Със съдействието на органите на реда е  установена собствеността на намиращата се в участъка техника, като два от самосвалите са регистрирани на фирма „Ванстрой – ДД“ ООД, а третият на фирма  „Люто транс“ ЕООД. Установеното нарушение е поредно за „Ванстрой – ДД“ ООД. БД“ЗБР“  и този път ще предприеме всички необходими действия за ангажиране на наказателна отговорност на нарушителите. 

БД“ЗБР“ изказва своите благодарности към гражданите за  активната им гражданска позиция, допринасяща за навременната реакция от страна на Дирекцията и своевременното установяване и наказване на нарушителите.

Служители на БД „Западнобеломорски район” извършиха проверка на  строителството на МВЕЦ „Белица” от „Тема консулт” ЕООД, след като на 26.07.2017г., на електронната поща в Басейнова дирекция  е получен сигнал,  относно изсипване на земно-скални маси в река Белишка.  Проверката на място установява, че в коритото на реката, откъм левия й бряг са изсипани земно-скални маси, в следствие на което, коритото е стеснено и е нарушена проводимостта на реката. Установено е, че скалните маси са изсипани след  извършени изкопни дейности при полагането на напорния тръбопровод за МВЕЦ „Белица”, в нарушение на условие на разрешителното за изграждане на МВЕЦ-а. На място е направено предписание на    фирмата нарушител за почистване на коритото на реката, след което да  уведоми писмено БД „ЗБР” за извършване на нова контролна проверка. Нарушението ще бъде санкционирано по реда на Закона за водите.