Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят 16 септември 2017г. е обявен за почистване на местата, където живеем, работим и си почиваме. 

  

Тази година служителите на Дирекцията се погрижиха за подобряване на средата на една от любимите дестинации на жителите на град Благоевград, предназначена за  почивка  сред  красивата природа, а именно Екопътека „Кръста“, водеща началото си от парк „Ловен дом“. С цел възпитаване на отговорно отношение към околната среда и нейното опазване, в кампанията взеха участие и децата на някои от работещите в БД „ЗБР“.  В резултат от проведената инициатива беше извършено почистване на отпадъците както от екопътеката, така и от района около самия кръст. 

От началото на кампанията досега над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно" от 2012 година насам са събрани 82 000 тона отпадъци и са премахнати над 7 300 сметища от лицето на България.

 

Тази инициатива е пример, че с желание и воля можем да направим местата, където си почиваме, забавляваме се, работим или живеем, едно още по - чисто и приятно място. Важно е да разберем, че трябва непрекъснато да се грижим за околната среда и да я опазваме, за да можем в дългосрочен план да се наслаждаваме на нейната красота.

Екипи на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ-Перник извършиха съвместна проверка на сигнал за мъртва риба в река Струма - в района на Бобошево. На място инспекторите са установили, че се извършват строителни дейности за реконструкцията на защитно съоръжение. За тях има разрешителното за ползване на воден обект и не са констатирани нарушения по условията в него. 
Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект №42170411/06.06.2017 г. е издадено на "Булгартрансгаз" за реконструкция на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Гърция през река Струма до  Бобошево при ПК 175+34. Режимът на ползване в разрешителното е строителните работи да се изпълняват извън периода на размножаване на рибната популация - април-юни вкл.
Изграден е временен отбивен канал и временна отбивна предпазна дига, така че цялото водно течение на реката е пренасочено към левия бряг,  в рамките на границите на водния обект. В речното корито се наблюдава наличие на единични екземпляри малки рибки - около 10 бр., в близост до десния бряг под съществуващия бетонов праг. В новоизградения отбивен канал реката има нормална проводимост без оцветяване. Транзитният газопровод пресича река Струма в участъка на бетоновия праг, поради което се извършват и дейностите по реконструкцията за предпазването му.
Проверката не констатира нарушения по условията на разрешителното за ползване на воден обект. Строителните дейности се извършват от „Водстрой 98“ АД – София. При проверката не е бил показан договор за възлагане на строителството, затова е дадено предписание контрактът да бъде представен в басейновата дирекция и РИОСВ-Перник в седемдневен срок, считано от днес 4 септември.
Проверката беше по сигнал от публикация във в. „Вяра“ от 2 септември 2017 г. за мъртва риба.