Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

Река Струма води началото си от изворите сред магмените скали на Витошкия купол с най-високия Черни връх (2290 м). Средното поречие на Струма и целите водосбори на Места принадлежат на Рило-Родопската област. Дължината на реката  от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място  по дължина след реките Искър, Тунджа, Марица и Осъм.

Река Места се образува от сливането на Бяла и Черна Места над  гр.Якоруда . Началните й притоци – Черна и Бяла Места извират от най-високия източен (Мусаленски) дял на Рила планина. За начало на р. Бела Места се счита изворът над езеро Грънчар. Поречието на Места е най-високото в страната със средна надморска височина – 1318 м. 

Река Доспат извира под връх Розов връх / 1643 м/ от Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. Релефът на Доспатския водосбор е от средно- до високопланински. 

 

Речен басейн Площ (кв.км.)
1 Струма 10797*
2 Места 2789
3 Доспат 636

* от които 8545 км2 в  България

Работно време

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" 
гр. Благоевград
бул. "Св. Димитър Солунски" №66
тел. 073/894 103
факс: 073/894 102
ел.поща: bdblg@wabd.bg
Работно време:
09:00 -12:00
12:30 - 17:30


телефон за справки по процедури фронт-офис:   073 894 130      


Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД
IBAN - номера с банков код FINVBGSF
и банкова сметка
BG38FINV915031UB067343


Зелен телефон

В случаи на аварийни ситуации, изземане на наносни отложения от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:
GSM: 0889 288 807
тел: 073 894 130
Резултатите от всички проверки ще се публикуват в сектор "Предприети действия"

 ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
по сигнали от Зелен телефон


Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения, с цел предотвратяване на вредните въздействия на водите от преминаване на високи вълни, в следствие на предвидими и/или изключителни обстоятелства. GSM: 0879 400 678


Сигнали за корупция подавайте на телефон: 073 894 103 

или на електронния адрес: bdblg@wabd.bg