Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

СТРУКТУРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БЛАГОЕВГРАД

Считано от 01.06.2015г. в БД"ЗБР" беше извършено престуктуририане на част от специализираната администрация:

Дирекция "Планове и разрешителни" от три отдела се престуктурира в два, като бившия отдел "Специализирани карти,бази данни и ГИС" беше обединен с отдел "Планове".

Функционална характеристика на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

 

Работно време

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" 
гр. Благоевград
бул. "Св. Димитър Солунски" №66
тел. 073/894 103
факс: 073/894 102
ел.поща: bdblg@wabd.bg
Работно време:
09:00 -12:00
12:30 - 17:30


телефон за справки по процедури фронт-офис:   073 894 130      


Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД
IBAN - номера с банков код FINVBGSF
и банкова сметка
BG38FINV915031UB067343


Зелен телефон

В случаи на аварийни ситуации, изземане на наносни отложения от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:
GSM: 0889 288 807
тел: 073 894 130
Резултатите от всички проверки ще се публикуват в сектор "Предприети действия"

 ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
по сигнали от Зелен телефон


Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения, с цел предотвратяване на вредните въздействия на водите от преминаване на високи вълни, в следствие на предвидими и/или изключителни обстоятелства. GSM: 0879 400 678


Сигнали за корупция подавайте на телефон: 073 894 103 

или на електронния адрес: bdblg@wabd.bg