Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

Вътрешни правила 

 


 

Харта на клиента на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Вътрешни правила за дейността на учрежденсикя архив в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Номенклатура на делата и документите на БД"ЗБР"

Вътрешни правила относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги от Бесейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заповед №РД-05-237/23.12.2015г. за изменение на Вътрешни правила относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги от Бесейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заповед №РД-05-238/23.12.2015г. за определяне на приемен час в Бесейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Басейнова дирекция "западнобеломорски район"

Етичен кодекс на БДЗБР - Благоевград

Инструкция за ораганизацията на деловодната дейност и документооборота на БД "ЗБР". 

Правилник за вътрешния ред и спазване на работното време в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". 

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.

 

Работно време

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" 
гр. Благоевград
бул. "Св. Димитър Солунски" №66
тел. 073/894 103
факс: 073/894 102
ел.поща: bdblg@wabd.bg
Работно време:
09:00 -12:00
12:30 - 17:30


телефон за справки по процедури фронт-офис:   073 894 130      


Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД
IBAN - номера с банков код FINVBGSF
и банкова сметка
BG38FINV915031UB067343


Зелен телефон

В случаи на аварийни ситуации, изземане на наносни отложения от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:
GSM: 0889 288 807
тел: 073 894 130
Резултатите от всички проверки ще се публикуват в сектор "Предприети действия"

 ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
по сигнали от Зелен телефон


Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения, с цел предотвратяване на вредните въздействия на водите от преминаване на високи вълни, в следствие на предвидими и/или изключителни обстоятелства. GSM: 0879 400 678


Сигнали за корупция подавайте на телефон: 073 894 103 

или на електронния адрес: bdblg@wabd.bg