Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

 

Повърхностни води

Заустване на отпадъчни води

Заявлениe за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Образец - примерен

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Образец - примерен

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти - Образец - примерен

Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект - Образец - примерен

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - фирми - Образец - примерен

Подземни води

Заявление за учредяване на санитарно-охранителна зона - образец.