Навигация

Created jtemplate joomla templates

Неполучена кореспонденция


Публично обявление на писмо до Г-жа Петя Трайкова Управител на "Интерфиш" ЕООД, относно изменения в условията за провеждане на собствен мониторинг.(публикувано на 23.06.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-н Любомир Любомиров Марков Управител на "Сервиз Канект" ООД с.Момина клисура, относно спиране на административно - наказателно производство.(публикувано на 23.06.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-н Тодор Стайков Управител на "Хидроенерго тас" АД относно задължения по разрешително за водовземане №41140052/07.07.2010г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-124/27.08.2013г.(публикувано на 23.06.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-н Божидар Рогелов Управител на "Софком" ЕООД относно изменения в условията за приемане на водовземни съоръжения.(публикувано на 23.06.2017г.)

 Публично обявление на писмо до Димитър Георгиев земеделски производител относно изменения в условията за приемане на водовземни съоръжения.(публикувано на 23.06.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-жа Таня Бикова изпълнителен директор на "Марбо 97" АД, относно задължения по Разрешително за водовземане от минерална вода с №41610013/24.10.2013г.(публикувано на 07.06.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-н Горан Джунов Управител на "Глобъл Фуудс" ЕООД относно изменения в условията за провеждане на собствен мониторинг.(публикувано на 07.06.2017г.)