Банкова сметка

Банкова сметка: "Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Неполучена кореспонденция


Публично обявление на писмо до Г-н Страхил Валериев Илиев относно съдействие във връзка с изясняване дейността на животновъдната ферма в която работите.(публикувано на 11.10.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-н Йордан Велинов Тодоров собственик на ЕТ "Ащартроник" относно ликвидиране на тръбен кладенец, изграден в УПИ ХХI, кв.94а по плана на гр. Кюстендил (публикувано на 11.10.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-жа Саша Стоилова Ватева, Г-н Марио Славчев Янчев, Г-н Шентюрк Гюрсел Управители на "Алекс-2007" ООД относно акт за установяване на публично държавно вземане (публикувано на 10.10.2017г.)

Публично обявление на писмо до Г-жа Елена Петрова Таскова представител на "АКВА ПАРК" ЕАД относно акт за установяване на публично държавно вземане (публикувано на 06.10.2017г.)