Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

Обяви за работа


 

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция "Западнобеломоески район" на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-16/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността инспектор в Дирекция "Контрол". С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 09.05.2017г.)

Басейнова дирекция "Западнобеломоески район" на основание чл.10а, ал.2 от Закона за водите и заповед № ЛС-03-15/09.05.2017г. на Директора обявява конкурс за длъжността главен инспектор в Дирекция "Контрол". С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 07.04.2017г.)

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-11/06.04.2017г. обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Планове", Дирекция "Планове и разрешителни". С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

OБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-10/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Планове" - 2 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 06.04.2017г.)

 Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-09/05.04.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Разрешителни" - 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Конкурсната процедура за длъжността старши експерт а отдел "Разрешителни", дирекция "Планове и разрешителни" е приключена без класиране.

 

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 17.01.2017г.)

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-03/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Разрешителни" - 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-04/16.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 05.01.2017г.)

 Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЛС-03-02/05.01.2017г. обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекциа "Административни, правни и финансови дейности" - 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  (публикувано на 04.01.2017г.)

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона а държавния служител и Заповед № ЛС-03-01/03.01.2017г. обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в дирекция "Административни, правни и финансови дейности" - 1 бр. С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА - АРХИВ