Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция Благоевград подкрепя усилията на общините за ефективно прилагане на нормативните изисквания в областта на водите

Работна среща с участието на представители на 33-те общини в обхвата на Дирекцията ще се проведе утре, 2 юни, от 13 часа. Експерти от водната администрация ще дадат разяснения по отношение устойчивото управление на водните ресурси с грижа за околната среда. Темите, които ще бъдат коментирани, са причините за несъответствия при предоставяне на документи по инвестиционни предложения и при процедурите за издаване на разрешителни, както и имуществените санкции по реда на чл. 200 от Закона за водите.

Инициативата е на Басейнова дирекция, като целта на срещата е подобряване на ефективността на мерките по управление на водните ресурси, чрез повишаване на експертността и подобряване на координацията със заинтересованите страни.