Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция Благоевград с поглед към дигиталната трансформация

Повишаване качеството на услугите, чрез по- добро управление на процесите с цифрови инструменти, обсъдиха на работна среща в понеделник експерти от Басейнова дирекция- Благоевград и Министерство на електронното управление.

Срещата е по инициатива на Дирекцията и е продължение на стартиралите наскоро двустранни разговори.

Министерство на електронното управление отговори на поканата незабавно с изключителен професонализъм и желание за подкрепа. В рамките на дни беше организирана работна среща онлайн, бяха поставени задачи и начертан план за съвместна дейност. Общото разбиране е, че съвместната работа на институциите е предпоставка постигане на търсените резултати и мултиплициране на добри практики.

Сътрудничеството между двете администрации се търси в няколко посоки, като конкретният повод сега са резултатите от анализ и одит в сферата на контролната дейност, които констатират затруднения при управление на процесите по администриране на подлежащите на събиране такси. Целта е внедряване на софтуер, чрез който управлението на целия процес да се дигитализира. Какво означава това: потребителите попълват своите декларации електронно, следва автоматизирана проверка, както и корекции при необходимост. Цифровизацията на процеса ще спести време, ще гарантира сигурност и достъпност, както и преки ползи за потребителите, които до 31 януари всяка година подават Годишните си декларации в БДЗБР. Срокът за внедряване на новия софтуер, който работната група обсъди днес е декември т.г. или следващия 31 януари 2023 година да има работеща система.

До дни се очаква Министерство на електронното управление ще насрочи и извърши Одит на информационната сигурност в Дирекцията. Одитът е още стъпка в посока повишаване на ефективността на процесите в Регионалната структура на МОСВ.