Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” кани жителите на град Симитли заедно  да отбележат Световния ден на околната среда 2017 г.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” кани жителите на град Симитли заедно  да отбележат Световния ден на околната среда 2017 г.

Празникът е организиран от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” с поредното любезно домакинство на община Симитли и ще се проведе в градския парк на града, на 5 юни от 16:00 часа.
Мотото на Световния ден на околната среда през 2017г  „Свързване на хората с природата” ни приканва да помислим за това, че сме част от природата и,  че тясно зависим от нея.
Заедно с учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли, експертите от дирекцията ще се постараят чрез игри да се опознае  и оцени жизненоважната връзка с природата, като всички заедно се погрижат  за  по- доброто и правилно отношение към нея.
На дървета в парка ще бъдат монтирани собственоръчно изписани върху табели правила изготвени от децата, които ще напомнят на посетителите в парка за поведението, което трябва да спазват, намирайки се в естествената среда на  заобикалящия ни растителен  и животински свят.
Освен това, ще бъдат изработени временни хранилки с подбрани видове семена за свободно живеещите птици. За децата участници в инициативата са подсигурени много лакомства и награди.