Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с нов директор

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с нов директор

Инж. Радослав Георгиев е назначен за директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

Той е дългогодишен служител на дирекцията, като от 2003 г. до 2009 г. е бил главен експерт, a в периода 2009 г. – 2013 г. е бил директор на Басейновата дирекция. Инж. Георгиев  е  магистър по икономика и по екология. Има опит в прилагането на европейското и национално законодателство в областта на водите и околната среда.

Инж. Георгиев поема поста от Вангелия Иванова, която е назначена за заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда.