Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР се включи в инициативата „Да изчистим България заедно!“

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и техните деца за поредна година взеха активно участие в кампанията „Да изчистим България заедно“, на която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Почистена беше местността Бистраците до р. Струма, край Благоевград. Това е едно от местата за риболов, предпочитани от жителите на града.

      

За девета поредна година кампанията „Да изчистим България заедно“ се организира от bTV. През 2019 г. МОСВ осигуриха чували и  ръкавици, които бяха раздадени чрез изнесените структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове.

       

Служители на МОСВ  на 14 септември бяха на местата за почистване, наред с всички граждани, включили се в инициативата и координираха и подпомагха инициативата „Да изчистим България заедно“.