Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР се включи в инициативата „Да изчистим България заедно!“

БДЗБР се включи в инициативата „Да изчистим България заедно!“

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и техните деца за поредна година взеха активно участие в кампанията „Да изчистим България заедно“,  на която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Почистена беше местността Бистраците до р. Струма, край Благоевград. Това е едно от местата за риболов, предпочитани от жителите на града.

         

За седма поредна година кампанията „Да изчистим България заедно“ се организира от bTV. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици, които бяха раздадени чрез изнесените структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. 3590 бона за гориво получиха областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до Регионалните системи за управление на отпадъците, събрани от доброволци в рамките на кампанията.

                 
Служители на МОСВ и на 15 септември ще бъдат на местата за почистване, наред с всички граждани, включили се в инициативата и ще координират и подпомагат инициативата „Да изчистим България заедно“.