Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР с изпълнение на мярка от ПУРН

БДЗБР с изпълнение на мярка от ПУРН

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) започна изпълнението на мярка от Програмата от мерки в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. В периода 28 ноември – 14 декември 2017 г. експерти от дирекцията посетиха 25 от намиращите се на територията на БДЗБР общо 33 общини. Те събраха информация за минали наводнения, случили се след януари 2011 г. и нанесените в резултат от тях щети.