Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД „ЗБР“ отново част от инициативата „Да изчистим България заедно!“

БД „ЗБР“ отново част от инициативата „Да изчистим България заедно!“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и тази година ще се присъедини към  провеждането на кампанията „Да изчистим България заедно!”, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Планираното място за почистване е една от най – новите дестинации в град Благоевград, превърнала се в любимо място за отдих на жителите на града – Екопътека “Кръста”, която води началото си от парк „Ловен дом“ и е с дължината – 1320 м. В Деня за национално почистване на България – 16.09.2017г., служителите на Дирекцията за пореден път ще дадат своя пример в полагането на усилия за  поддържане и опазване на чиста околна среда.

„Да изчистим България заедно” е доброволчески и обществен проект, към който всяка година се присъединява значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата.