Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД „ЗБР” установи нарушение при строителството на МВЕЦ „Белица”

БД „ЗБР” установи нарушение при строителството на МВЕЦ „Белица”

Служители на БД „Западнобеломорски район” извършиха проверка на  строителството на МВЕЦ „Белица” от „Тема консулт” ЕООД, след като на 26.07.2017г., на електронната поща в Басейнова дирекция  е получен сигнал,  относно изсипване на земно-скални маси в река Белишка.  Проверката на място установява, че в коритото на реката, откъм левия й бряг са изсипани земно-скални маси, в следствие на което, коритото е стеснено и е нарушена проводимостта на реката. Установено е, че скалните маси са изсипани след  извършени изкопни дейности при полагането на напорния тръбопровод за МВЕЦ „Белица”, в нарушение на условие на разрешителното за изграждане на МВЕЦ-а. На място е направено предписание на    фирмата нарушител за почистване на коритото на реката, след което да  уведоми писмено БД „ЗБР” за извършване на нова контролна проверка. Нарушението ще бъде санкционирано по реда на Закона за водите.