Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заедно срещу наводненията

С това мото директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –г-жа Станислава Иванова откри втората работна среща с представителите на институциите, работещи по управление на риска от наводнения, проведена на 30.11.2023г. в гр. Благоевград в рамките на обучително-информационна кампания. Присъстващите се обединиха около тезата, че зачестилите наводнения в България, а и в Европа са индикатор за значими климатични промени, но и за сериозна човешка намеса. За справяне с природното предизвикателство е необходимо обединяване на усилията на компетентните органи на всички нива, подобряване на координацията помежду им, както и на повишаване на административния им капацитет. На срещата беше обърнато специално внимание на значението на правилното планиране и инвестиране при управлението на риска от наводнения. Размисъл провокира и темата за ролята на селищните канализационни системи при екстремни дъждове, представена от представител на Българската асоциация по водите.