Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември 2022 г.

Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция ‚Западнобеломорски район“, Ви уведомяват:

Европейска седмица на мобилността e ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тя приканва европейските градове да посветят поне една седмица на устойчива мобилност. Кампанията започва на 16-и септември и свършва с Ден без автомобили на 22-ри септември.

Всички, желаещи да вземат участие, могат да се регистрират на следния адрес: https://mobilityweek.eu/home/