Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Един сигнал е получен на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през първата половина от месец май

Един сигнал е получен на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през първата половина от месец май

Един сигнал е получен на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през първата половина от месец май. Сигналът се отнася за изземване на наносни отложения от река Места, в района на с. Огняново, община Гърмен. След извършена незабавна проверка на БД“ЗБР“, съвместно със служители на РУ- Гоце Делчев е установено, че на левия бряг на р. Места има пресни следи от изземване на инертни материали. Намерен е паркиран и изоставен товарен автомобил, в който са натоварени наносни отложения. На производствената площадка в имота, предмет на проверката, са открити депонирани дванадесет купчини инертни материали, за произходa на които не са представени документи.

      

Собственикът на автомобила е установен и БД“ЗБР“ е предприела необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност за констатираното нарушение на Закона за водите.

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари на всички за  повишената  гражданската активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.  (публикувано на 15.05.2017г.)