Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Еко изложба се организира в помощ на детското отделение на „МБАЛ-Благоевград“

Басейнова дирекция ‚Западнобеломорски район“, Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград, „Престо“- Благоевград и Център за подкрепа и личностно развитие на децата в гр. Благоевград организират благотворителна изложба на 05.07.2023 г. (сряда) от 18:00 ч., в пространството пред Регионален исторически музей – Благоевград и ЦПЛР.
Изложбата включва 50 платна, изработени от децата в школите по рисуване – „Престо“ с ръководител Александра Петкова и ЦПЛРДБ, гр. Благоевград, с ръководител Бисер Гранчаров, които са дарени на МБАЛ – Благоевград. В картините, посветени на теми свързани със Световния ден на околна среда, Световния ден на океаните и Световния ден за борба с опустиняването, децата от школите вложиха много талант, старание и желание, предвид благотворителният характер на изложбата.
Целта на инициативата е средствата от продажбата на платната да бъдат използвани за закупуване на постелъчно бельо за най – малките пациенти в Детско отделение при „МБАЛ- Благоевград“.