Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Експерти от БДЗБР запознаха ученици с техните професии

Шестокласниците от ОУ „Христо Ботев“ се потопиха в работната атмосфера на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ . Гостуването  на децата  е част от  инициативата „Ученици в действие“ по програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. Експерти представиха през децата информация за дейностите, които извършва БДЗБР. Шестокласниците научиха подробности за професиите и образованието, което е необходимо да имат, за да  извършват тези дейности. Децата разбраха за функциите, които изпълнява басейнова дирекция и необходимостта от опазване на околната среда и водите от замърсяване.

Урокът завърши с кратка викторина,  в която учениците се включиха с интерес.