Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Експерти от БДЗБР изнесоха урок за Световния ден на влажните зони

Експерти от БДЗБР изнесоха урок за Световния ден на влажните зони

Експерти от Басейнова дирекция „Западнообеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от три паралелки с изучаване на чужди езици от Средно училище “Св. Климент Охридски”, Благоевград. Урокът беше свързан с влажните зони, по повод 2 февруари – Световния ден на влажните зони. Темата му за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.

Децата обогатиха знанията си с информация за Рамсарската конвенция, влажните зони в България, растенията и животните, които се срещат в тях, както и за ролята им като резервоар на вода и значимостта им за устойчивото градско бъдеще.

Шестокласниците взеха участие в образователна игра, в която по групи сгъваха фигурки от хартия – оригами с формата на животни, обитаващи влажните зони. За утвърждаване на техните знания, урокът завърши с въпроси към децата, на които те дадоха изчерпателни отговори.

БДЗБР подари на училището 3 бр. магнитни дъски за подобряване на материалната им база. Всеки един от участниците получи папка с информационна брошура.

 

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението им за човечеството и планетата.