Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Експерти от БДЗБР се включиха активно в инициативи по случай Деня на земята – 22 април

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ взеха участие в мероприятия, организирани от ЮЗДП, Американски университет в България и РИОСВ – Благоевград по повод Деня на Земята – 22 април.
Инициативата, организирана от РИОСВ – Благоевград е част от кампанията на Министерство на околната среда и водиете „Да сложим точка на замърсяването“ и е свързана с почистване на речното корито и прилежащите площи на р. Благоевградска Бистрица, преминаваща през урбанизираната територия на град Благоевград. Целта на инициативата е, чрез личния си пример, институциите ангажирани с опазването на околната среда да насочат вниманието към необходимостта от опазване на природата.
Мероприятието на Югозападно държавно предприятие и Американски университет в България се проведе в района около стадион „Христо Ботев“ – гр. Благоевград, където бяха засадени подходящи дървесни видове, като един от основните способи за осигуряването на важни екосистемни услуги за обществото като чист въздух, регулиране на водния отток, улавяне на въглерода, опазване на почвите от ерозия вследствие на водата и вятъра.
Денят на Земята – 22 април е един от поводите да се замислим за своя принос в справянето с проблемите на околната среда и изменението на климата.