Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Екшън по тъмно. БД“ЗБР“ установи нов случай на нерегламентирано изземване на наносни отложения в коритото на р. Струма

Екшън по тъмно. БД“ЗБР“ установи нов случай на нерегламентирано изземване на наносни отложения в коритото на р. Струма

Сигнал за нерегламентирано изземване на наносни отложения в коритото на р. Струма,  срещу с. Вълково, община Сандански, подаден на „Зелен телефон“, вдигна на крак служителите на БД“ЗБР“ вечерта на 07.08.2017г. Извършена е незабавна проверка на посочения участък, при която е установено изземване на наносни отложения от коритото на р. Струма, извършващо се с верижен багер, като в момента на проверката иззетият с багера наносен материал се натоварва в автосамосвал.В близост до мястото на изземване е констатирано наличието и на още два автосамосвала.
В момента на  пристигане на служителите на БД“ЗБР“, водачите на земекопната  и транспортната техника, използвана за изземването и извозването на наносни отложения напускат с бягство мястото на нарушението, като изоставят машините си с работещи двигатели.
За извършване на пълна проверка е потърсено е съдействие от ПУ – гр. Сандански  на ОД на МВР – гр. Благоевград. Със съдействието на органите на реда е  установена собствеността на намиращата се в участъка техника, като два от самосвалите са регистрирани на фирма „Ванстрой – ДД“ ООД, а третият на фирма  „Люто транс“ ЕООД. Установеното нарушение е поредно за „Ванстрой – ДД“ ООД. БД“ЗБР“  и този път ще предприеме всички необходими действия за ангажиране на наказателна отговорност на нарушителите.

БД“ЗБР“ изказва своите благодарности към гражданите за  активната им гражданска позиция, допринасяща за навременната реакция от страна на Дирекцията и своевременното установяване и наказване на нарушителите.