Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Зам.-министър Атанаска Николова откри новия резервоар за минерална вода в Сандански

Зам.-министър Атанаска Николова откри новия резервоар за минерална вода в Сандански

Заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, кмета на община Сандански г-н Кирил Котев и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ г-жа Вангелия Иванова официално откриха новия резервоар с помпена станция за минерална вода в Сандански. На събитието присъства екипът проектирал съоръжението, фирмата изпълнител на обекта, надзорната фирма, както и жители и гости на курортния град.

  

Кметът Кирил Котев отправи благодарност към Министерството на околната среда и водите, проектантите и изпълнителите за реализацията на новия резервоар.

„Ефектът на инвестицията е голям. Новият резервоар ще осигури ефективно използване на този ценен ресурс – минералната вода, съкровището на Сандански“, каза заместник- министър Николова в своето приветствие.

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ г-жа Иванова, също отправи благодарност към всички, които имат принос при реализацията на този важен за курортния град проект.

Бъдещата експлоатация на новия подземен резервоар и помпена станция ще спре загубата на минерална вода и ще позволи по-рационалното й използване. Това ще бъде в полза не само за развитието на СПА туризма, но и за жителите на град Сандански.

Новият резервоар е с вместимост 382 куб. м и ще събира водните количества от каптиран естествен извор № 8 и сондаж № 6 от находище на минерална вода „Сандански” гр. Сандански – изключителна държавна собственост.

Стойността на новото съоръжение е 215 176, 72 лв., финансиран със средства от ПУДООС.

Цялата площ около резервоара ще бъде озеленена и облагородена отново.

След официалното откриване на резервоара  в парк – хотел „Пирин“, гр. Сандански, ще проведе информационна среща по Пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води, финансирана от НДЕФ. Тя бе открита от зам.-министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова.

На срещата бе представена пилотната програма финансирана от НДЕФ, която вече стартира приема на проекти на 1 ноември, като срокът за внасяне на предложения от общините  е 16 декември тази година. Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева, като кандидатите трябва да представят готови предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите. Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г.

 

 

Със средствата ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. Освен безвъзмездното финансиране на общините, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите от тях кредити. По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на довеждащата инфраструктура за пренос на минерална вода. (публикувано на 10.11.2016 г.)