Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Зам.-министър Живков ще открие в Благоевград VIII екоучилище на Младежкия воден парламент

На 19 август в Благоевград зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие Осмото екоучилище на Младежкия воден парламент. Официалната церемония ще се състои от 13,30 часа в конферентната зала на хотел „Езерец“.

Заниманията на екоучилището ще се проведат в реални условия на територията на Природен парк „Беласица“. Участие ще вземат младежки екипи от 17 населени места у нас и делегация на френския Младежки воден парламент. Целта е младите еколози да се запознаят с водните екосистеми; с оценката на антропогенното въздействие, както и методите за наблюдение и определяне на състоянието на водните тела. Ще бъдат изследвани водите на река Петричка и река Струмешница. Предвидено е посещение на  „Лешнишки водопад“ и на екопътеките „Приятели“ и „Пътеката на мравките“.

Участниците ще бъдат подпомогнати от експертите на четирите Басейнови дирекции у нас, РИОСВ – Благоевград; Природен парк „Беласица“  и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.