Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Заявление за почистване от дървесна и храстовидна растителност на общински поземлени имоти в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил“

Заявление за почистване от дървесна и храстовидна растителност на общински поземлени имоти в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област КюстендилП-01-389-1