Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ в БДЗБР,  подадени през 2022 година

Вх.№/ дата Декларатор Длъжност Вид декларация Наличие на несъвместимости Подадена в срок Забележка
ЧР-01-1/14.01.2022 Александра  Николова Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси не
ЧР-01-2/22.03.2022 Елка  Зехирова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-3/23.03.2022 Емил Стоименов Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-4/25.03.2022 Ненко Темелакиев Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-5/28.03.2022 Емилия Милчева-Анкова Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-6/13.04.2022 Димитър Соколов Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-7/27.04.2022 Ненко Темелакиев Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 –Част II – Интереси да
ЧР-01-8/28.04.2022 Ненко Темелакиев Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-9/28.04.2022 Емил Стоименов Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-10/29.04.2022 Емилия Милчева-Анкова Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-11/03.05.2022 Македонка Граховска Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-12/03.05.2022 Таня Стоянова Главен специалист Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-13/03.05.2022 Гергана Витанова Счетоводител

/касиер/

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-14/03.05.2022 Мария Методиева-Панова Старши инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-15/04.05.2022 Емилия Милчева-Анкова Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II – Интереси не
ЧР-01-16/04.05.2022 Снежана Димова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-17/04.05.2022 Камелия Петличка Старши счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-18/04.05.2022 Таня Иванова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-19/04.05.2022 Анита Милева-Кафеджийска Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-20/04.05.2022 Светлана Гълъбова Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-21/04.05.2022 Димитър Соколов Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-22/04.05.2022 Ивайло Костадинов Технически сътрудник Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-23/04.05.2022 Миглена Митова Главен специалист Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-24/04.05.2022 Десислава Лазарова Технически сътрудник Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-25/04.05.2022 Жулиета Топова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-26/05.05.2022 Петър Дончев Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-27/09.05.2022 Костадин Георгиев Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-28/09.05.2022 Яна Тренчева Старши инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-29/09.05.2022 Ирена Милева Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-30/09.05.2022 Емилия Янакиева Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-31/09.05.2022 Мария Трендафилова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-32/09.05.2022 Ванина Мицева Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-33/09.05.2022 Славиния Коцакова Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-34/09.05.2022 Моника Перчаклийска Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-35/10.05.2022 Гергана Георгиева-Ранчова Старши инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-36/10.05.2022 Емилия Здравкова Гикова-Димитрова Главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-37/10.05.2022 Симона Караджова Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-38/10.05.2022 Елка Зехирова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-39/10.05.2022 Иван Горелски Старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-40/10.05.2022 Владимир Стоилов Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-41/10.05.2022 Ивона Паунова Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-42/10.05.2022 Нели Гоцева Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-43/10.05.2022 Йорданка Коева Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-44/11.05.2022 Кристина Поповска Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-45/11.05.2022 Емил Лазаров Системен администратор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-46/12.05.2022 Александър Калеов Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-47/12.05.2022 Зоя Жерева Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-48/12.05.2022 Ваня Колчагова Старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-49/12.05.2022 Донка Милкова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-50/12.05.2022 Павлина Шкалова Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-51/13.05.2022 Ралица Кукова Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-52/28.06.2022 Радослав Динев Началник отдел Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-53/11.07.2022 Радослав Динев Началник отдел Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-54/13.07.2022 Милчо Чобанов Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-55/04.08.2022 Милчо  Чобанов Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-56/23.08.2022 Елена  Митушева Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-57/29.08.2022 Гергана  Витанова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-58/13.09.2022 Гергана Витанова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-59/19.09.2022 Елена  Митушева Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-60/19.10.2022 Марияна  Янева Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-61/10.11.2022 Светлана  Цветкова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-62/16.11.2022 Марияна  Янева Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-63/07.12.2022 Светлана  Цветкова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-64/21.12.2022 Ирина Нешева-Гининска Старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2021 година
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2020 годинa
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2019 година
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2018 година