Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица, Община Благоевград“, с възложител „Прима Инвест БГ” ООД …/П-01-72-2