Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на инвестиционно предложение „Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала „Косячка” ,кв. Ораново , гр. Симитли“

Изменение на инвестиционно предложение „Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала „Косячка” ,кв. Ораново , гр. Симитли“, с възложител Община Симитли …/П-01-16-2