Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на инвестиционно предложение „Корекция на централно дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето-с. Брежани, в землището на с. Полето

Изменение на инвестиционно предложение „Корекция на централно дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето-с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“, с възложител Община Симитли…/П-01-217-1