Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на инвестиционно предложение „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни

Изменение на инвестиционно предложение „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград чрез иновативни методи за управление на водите(геоклетки)”…/П-01-288-1