Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета” на р. Еловица и р. Стружка, землището на с. Градево

Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета” на р. Еловица и р. Стружка, землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „Миле инженеринг“ ЕООД…/П-01-212-1