Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300м по плана на курорт „Огняновски минерални бани“

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300м по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител община Гърмен…/П-01-385-1