Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение„Изменение на изграждане на тенис кортове, кафе. съблекалня, фитнес и офиси в имоти №№ 095023 и 095018, местност “Ливадите”

Инвестиционно предложение„Изменение на изграждане на тенис кортове, кафе. съблекалня, фитнес и офиси в имоти №№ 095023 и 095018, местност “Ливадите”, землище на с. Мосомища, община Гоце Делчев, област Благоевград” , с възложител Д. М…./П-01-173-3