Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг , в участъка от ОТ 68 до ОТ 53, по улица „Васил Левски“ гр. Симитли

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг , в участъка от ОТ 68 до ОТ 53, по улица „Васил Левски“ гр. Симитли , община Симитли“, с възложител община Симитли…/П-01-3-1