Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500 м3 и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност „Ридо“, гр. Кочериново

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500 м3 и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност „Ридо“, гр. Кочериново, община Кочериново”, с възложител община Кочериново…/П-01-99-3