Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ №4 и КЕИ №5, чрез събирателна шахта №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня“

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ №4 и КЕИ №5, чрез събирателна шахта №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости върху ПИ с идентификатор 02693.501.347, село Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител  „Ла Бене“ ЕООД…/П-01-98-3