Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от „отработени води“ от Сондаж №1хг от находище на минерална вода “Гулийна баня”, село Баня, община Разлог

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от „отработени води“ от Сондаж №1хг от находище на минерална вода “Гулийна баня”, село Баня, община Разлог, за захранване на лечебни басейни с вградено джакузи към къщи за гости, предвидени за изграждане върху ПИ 02693.501.792, землище на с.Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ПОЗИТИВ ИМ“ ООД…/П-01-170-3