Инвестиционно предложение за „Автокьща, собствен водоизточник и авто паркинг“ в имот № 20763.31.32, местност „Кулата“ в с. Джерман, общ. Дупница

Инвестиционно предложение за „Автокьща, собствен водоизточник и авто паркинг“ в имот № 20763.31.32, местност „Кулата“ в с. Джерман, общ. Дупница…/П-01-96-1