Инвестиционно предложение за изграждане на „Тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторанти и офиси

Инвестиционно предложение за изграждане на „Тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторанти и офиси в поземлени имоти с идентификатори №52074.17.13, №52074.17.14 в местността „Песъците” и имот № 52074.15.7 в местността „Герена“ в землището на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „ТРАНС ЛОДЖИК ГРУП“ ЕООД…/П-01-454-3