Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ №1, гр. Перник

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ №1, гр. Перник, община Перник, област Перник“, с възложител „Стомана Индъстри“ АД…/П-01-91-1