Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 тона риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизацияв имот №000879, землище на с. Горна Брезница

Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 тона риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизацияв имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, с Възложител „ВАНИКО 2015“ЕООД…/П-01-135-2