Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод от гр. Симитли до с. Черниче, община Симитли“ , с възложител „ВиК“ЕООД-Благоевград

Инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод от гр. Симитли до с. Черниче, община Симитли“ , с възложител „ВиК“ЕООД-Благоевград…/П-01-96-3