Инвестиционно предложение за Рехабилитация и модернизация на съществуващ рибарник и риболюпилня

Инвестиционно предложение за „Рехабилитация и модернизация на съществуващ рибарник и риболюпилня от тип пълносистемна оборотна системаза производство на пъстървови видове Балканска пъстърва, с местонахождение ПИ 16995.16.4 в землище на с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил“, с Възложител „Бългериан фиш фармс“ЕООД…/П-01-17-1