Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг, автомивка, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 47247.28.27

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг, автомивка, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 47247.28.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марино поле, община Петрич“ с възложител „КАСТЕЛО“ ООД…/П-01-433-5